Predstavitev / About

Gregor Kerle je rojen v Ljubljani, dne 26. oktobra 1971. Leta 1991 je diplomiral na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, smer grafični oblikovalec. S poklicem grafičnega oblikovalca se je (v praksi) seznanjal že za časa obiskovanja srednje šole. Deloval kot art direktor, grafični oblikovalec, računalniški operater, tehnični urednik, fotograf v sodelovanju z raznimi oglaševalskimi agencijami in založniškimi hišami na različnih projektih (cgp, revije, prelomi knjig, priprava na tisk, ...). Od 03.07.2009 do 01.09.2013 posloval kot samostojni podjetnik.

Gregor Kerle was born in Ljubljana on 26th October 1971. In 1991 he graduated from Graphic Design at High School of Design and Photography in Ljubljana/Slovenia. He became aquainted with the profession of graphic designer in practice already during high-school years. He cooperated with various advertising agencies and publishing houses in various projects (Corporate Identity, Branding, Magazines and  Books, Prepress, etc.) as an art director, graphic designer, computer operator, technical editor and photographer.

Kontakt / Contact

 

Gregor Kerle
Beblerjev trg 9
1000 Ljubljana
Slovenia

e-mail: gregor.kerle@gmail.com