• Celostne grafično-oblikovalske storitve, DTP, prelom in grafična priprava na tisk

 • Kreativne rešitve
 • Svetovanje

 • Fotografija

Kaj je CGP?
Lahko bi rekli, da je to ogledalo podjetja. To je prvi vizualni kontakt mojega podjetja s partnerji in kupci. Ljudje kupujemo z očmi – embalaža in logotip privlačnega videza privabljata stranke.
Poleg pozitivnega prvega vtisa o podjetju in njegovih izdelkih ali storitvah dobro zasnovana celostna podoba podjetju tudi veča ugled in zaupanje predvsem navzven. Celostna podoba gradi podjetje, predstavlja njegovo identiteto, vrednote, poslanstvo, vizijo in strategijo.

Kriteriji dobre CGP so naslednji:

 • CGP mora biti čim bolj enostavna in razumljiva ciljnim skupinam, a hkrati prepoznavna,
 • CGP mora pravilno pozicionirati in jasno razlikovati podobo podjetja od podobnih organizacij,
 • CGP mora simbolizirati prepričanja in vrednote organizacije, tako da se lahko vsak, ki dela v podjetju, poistoveti z njim, deli enake vrednote in jih zastopa znotraj in zunaj podjetja.


 

 

Primarni elementi CGP so:

 • ime podjetja,
 • pozicijsko geslo/slogan (vsebuje od 3 do 5 besed, ki povzemajo filozofijo podjetja in se uporabljajo ob imenu in simbolu podjetja),
 • simbol in logotip podjetja,
 • črkopis in tipografija,
 • barvni sistem.

Sekundarni elementi CGP so:

 • tiskovine: poslovne vizitke, dopisni papir, ovojnice, poslovne mape, poslovni žigi,...
 • obrazci: računi, predračuni, plačilni nalogi, pogodbe, naročilnice,...
 • promocijski material: oglasi, zloženke, majice, pisala, darilni program,...
 • spletno oglaševanje: spletne strani, spletne animacije, oglasne pasice (bannerji)
 • publikacije: revije, katalogi, priročniki, letna poročila,...
 • embalaža: nalepke, ovitki, kartonska embalaža, darilni program,...
 • označevalni sistemi: usmerjevalne table, zastave, plakati, transparenti, izložbe, razsvetljava,...
 • prevozna sredstva: osebna, kombinirana, tovorna vozila, skuterji, plovila,…

 

 

Kaj je dobro vedeti, preden se lotite aktivnosti za izdelavo CGP?
Razmislite o ciljnih skupinah svojega podjetja in o tem, kako želite, da vas javnost dojema. Bolj ko je vaša ciljna skupina zahtevna, dražji in kvalitetnejši ko so vaši izdelki ali storitve, več morate vložiti tudi v svoj imidž, svojo vizualno podobo in svoj ugled. Pomembno je, da se strošek za izdelavo in upravljanje CGP šteje za nujno naložbo v podjetje. Dolgoročno gledano si boste izoblikovali korporativno identiteto podjetja, ki vam bo prinesla prepoznavnost, ugled in konkurenčno prednost, posledično pa bo pozitivno vplivala na vaše poslovne rezultate.

Kako pridem do svoje CGP?
Za začetek je dovolj, da nam kot naročnik izrazite čim bolj jasna izhodišča, vaše dojemanje lastnega podjetja, vizijo, cilje, produkte, ciljno skupino. Nato vam bomo profesionalno priskočili na pomoč s svojim znanjem, izkušnjami in razumevanjem vaših potreb in želja. Oblikovanje CGP poteka različno dolgo, odvisno od obsega elementov in vaših izhodišč. Pomembno je povedati, da profesionalno oblikovanje ne pomeni le računalniške obdelave grafičnih elementov, temveč zajema ukvarjanje z zasnovo, razvoj koncepta, izumljanje zgodbe in njeno vizualizacijo ter nenazadnje uspešno aplikacijo v vsakdanje življenje.